A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 pastrādāšana

pastrādāšana (3) s. f. pa§trahdaśchanas (1), pa§trahdaśchanu (2)darbošanās; izdarīšana No ka wiśśa ta Meeśa tohp śalikta/ un śa§tipprinata zaur ikweenu Lohzekli/ kas ohtram Paliga^ nahk/ pehz to §pehzigu Pa§trahdaśchanu ikweena Gabbala śawa^ Mehra^/ ka ta Meeśa pee=aug par śawu paśchu Ustaiśiśchanu eekśch Mihle§tibas. JT1685 Ef 4:4. la. pastrādāt pastrādāt