A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 strādāt

strādāt (339) v. ja=§trahda (1), ja§trada (1), ja§trahda (3), strahda (3), strahdaht (9), strahdahts (1), §traada  (3), §trada (15), §tradadams (1), §tradah (1), §tradaht (13), §tradai§che (1), §tradaiys (1), §tradaju (1), §tradajuśchi (1), §tradaju§chi (1), §tradaju§śchi (1), §tradath (3), §tradayis (3), §tradays (2), §traday§che (3), §tradayu (2), §tradayu§chi (1), §tradayu§§chi (1), §tradäth (1), §traddais (2), §trahd (4), §trahda (104), §trahdadami (9), §trahdadammi (1), §trahdadams (7), §trahdah (1), §trahdahs (2), §trahdahß (2), §trahdaht (70), §trahdaht{§trahdadt} (1), §trahdahts (1), §trahdahtz (1), §trahdais (4), §trahdaja (9), §trahdajam (3), §trahdajams (1), §trahdajeeta (1), §trahdajis (14), §trahdajoht (1), §trahdajs (8), §trahdajśchi (3), §trahdaju (2), §trahdajuśchi (3), §trahdaju§śchi (1), §trahdat (6), §trahdata (1), §trahdatu (1), §trahdayis (2), §trahdejśchi (1)Arbeiten/ §trahdaht. Manc1638_L, 22B5. §chaffen/ thun/ darriet/ darrboht/ §trahdaht. Manc1638_L, 151A25. wercken/ operari, §trahdaht/ darrboht. Manc1638_L, 208A6. wircken/ §trahdaht/ darrboht. Manc1638_L, 211A21. §ich bemühen/ darrboht/ §trahdaht. Manc1638_L, 127A12. thun/ darriet/ §trahdaht. Manc1638_L, 184A26. Strahdaht, arbey"ten. Fuer1650_70_1ms, 27514. 1. strādāt, darboties, darītThöw nhe buhs tham Weer§cham / katteers tur §trada / to Mutte ay§zeth. Ench1586, G2A13. Kas leed§ahs Krohņa=Darbo^s §trahdaht/ jeb pretti=§pree§chahs/ tam buhs mirrt. SKL1696_KB, 50. p. - cauru / visu nakti strādāt; strādāt cauru nakti (9) czauru nackti §tradayu§§chi (1), §trahda zauru nackti (1), wue§§e nackte §traday§che (1), wü§§e nackte §traday§che (1), zauru nackti §tradaju§śchi (1), zauru nackti §trahdajuśchi (1), zauru nackti.. §trahdajis (1), zauru nakti §trahdajśchi (2)- (daudz) vairāk strādāt (9) dauds wairahk §tradayis (1), doudcze wayrack §tradays (1), doudtcze wairack §tradays (1), wairaack §traddais (2), wairahk §trahdajis (1), wairahk §trahdayis (1), wairak §trahdajs (2)- darbu(s) strādāt; strādāt darbu (41) dahrbu §trahd (1), dahrbu §trahdaht (1), dahrbus §trahd (1), dahrbus §trahda (2), darbu §trahda (2), darbu §trahdadami (2), darbu §trahdah (1), darbu §trahdahs (2), darbu §trahdaht (1), darbus §trahda (1), darbus §trahdaht (4), darrba §trahdaht (1), darrbs.. ja=§trahda (1), darrbu §tradaht (1), darrbu §trahda (1), darrbu §trahdadami (2), darrbu §trahdadammi (1), darrbu §trahdahß (1), darrbu §trahdaht (1), darrbu §trahdajis (4), darrbu §trahdatu (1), darrbus §trahdaht{§trahdadt} (1), darrbus §trahdajis (1), §trahda.. darbu (1), §trahda.. darrbu (5), §trahdajeeta.. darrbu (1)- dienas (un) naktis / dienā(s) un naktī(s) / naktī un dienā strādāt (6) deenas nacktis §trahda (2), deenas und nacktis §tradaht (1), deena^ un nakti^ §trahdajam (1), deena^s nakti^s §trahda (1), nakti^ un deena^ §trahdadami (1)- labi strādāt; strādāt labi (5) labb §trahdaht (1), labbaki §trahdaht (1), labbe §trahdaht (1), labbe.. §tradaht (1), §tradaht labb (1)- (ne)gribēt strādāt (6) ghribbu.. §trahdaht (1), gribbehs.. §trahdaht (1), ne gribb §trahdaht (1), nhe ghribb §trahdaht (1), nhe ghribbi §trahdaht (1), §tradath grib (1)- nevīžāt strādāt (3) ne wihscha strahdaht (1), ne=wiśśa strahdaht (1), nhe wie§cha §trahdaht  (1)- palīdzēt strādāt (5) pa=lied§eht §trahdaht (1), palied§et.. §trahdaht (1), palihd§eht.. §trahdaht (1), palihd§eja.. §trahdaht (2)- stipri strādāt (4) §tipprake ja§trada (1), §tippre §trahda (2), §tippri §trahda (1)- sūri strādāt; strādāt sūri (9) śuhre §trahda (1), śuhre.. §trahdajis (1), śuhri §trahda (1), śuhri §trahdaht (2), śuhri §trahdajs (1), śuhri §trahdayis (1), śuhry §trahda (1), §trahda.. śuhre (1) strādājams lops (1) §trahdajams lohps (1)arbeit§am Thier/ §trahdajams Lohps. Manc1638_PhL, 2662. darba dzīvnieksarbeit§am Thier/ §trahdajams Lohps. Manc1638_PhL, 2662. strādāt tikuši (7) §trahda ticku§che (1), §trahda tikkuśchi (2), ticku§che §trahda (1), ticku§che §trahdaht (1), ticku§che.. §trahdaht (1), tikkuśchi §trahda (1)čakli strādātKas vs śawu Tyrumu ticku§che §trahda / tas darra śawus Ghubbus leelus / vnd kas śöw py leeleems Kungeems turrahs / ka tas myliex vnd czeeniex gir / tas warr dauds ļaun nowehr§t. Manc1631_Syr, 5536. Jauns buhdams §trahda tikkuśchi/ In śargajees no Śliņkumma.. LGL1685_K1, 13310. 2. apstrādāt (piem., zemi)Kaß śawu Tierumu §trahda / tam buhß Mai§es ghann / bett kaß vs §linnckumu dohdahß / tam Nabbad§ibas ghann buhß. Manc1637_Sal, 9220. Tam Semneekam/ kas to Semmi §trahda/ buhs pirmak tohs Augļus eedabbuht.. JT1685 2Tim 2:2. - tīrumu strādāt (3) tierumu §trahda (2), tyrumu.. §trahda (1) caur(i) strādāt (5) zaur.. §trahda (1), zaure §tradaht (3), zaure.. §trahdajis (1)wol durcharbeiten/ zaure §tradaht. Manc1638_PhL, 3178. (kārtīgi) strādāt, apstrādātwol durcharbeiten/ zaure §tradaht. Manc1638_PhL, 3178. Jhten tha taß Zillwähx labbe no śöw pa§ścham nhe darries / Deewam buhß to zaure §tradaht ar to Arrcklu śawa Wahrda.. Manc1654_LP1, 26419. < skr. stradati 'censties; smagi strādāt; ciest' apstrādāt, atstrādāt, āzstrādāt, iestrādāt, izstrādāt, nestrādāt, nostrādāt, pastrādāt, strādāšana, strād(e)nieks, strādniece, uzstrādāt