A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dzelons

dzelons (15) s. m. dsellons (2), d§ällohns (3), d§ällons (3), d§ällonu (1), d§ellons (3), d§ellonu (2), d§elloņi (1)Angel an der Bienen/ D§ällons. Manc1638_L, 21A2. Gifft/ D§ällons. Manc1638_L, 76A20. der Angel/ D§ällons. Manc1638_PhL, 2946. Dsellons, dsellokśnis, Ein Stachel, ein angel. Fuer1650_70_1ms, 5624. Dsellohksnis. ein Stachel. Dsellons idem. Fuer1650_70_2ms, 9724. 1. dzelonisAngel an der Bienen/ D§ällons. Manc1638_L, 21A2. Un teem bija A§tas teem Skarpijeem lihd§as/ un eekśch wiņņo A§tahm bija D§elloņi / un wiņņeem bija Warra/ tohs Zilwekus maitaht peezus Mehneśchus. JT1685 Atk 9:9. 2. indeGifft/ D§ällons. Manc1638_L, 76A20. Bet to Mehli ne warr ne weens Zilweks waldiht/ to ne peewarramu Ļaunumu/ pilnu ar nahwigu D§ellonu. JT1685 Jk 3:3. : liet. geluõ, geluonìs 'dzelonis' dzelt 1 dzeloksnis