A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 migla

migla (10) s. f. miggla (4), migglas (1), migglu (3), migla (2)Nebel/ Miggla.. Manc1638_L, 131A13. Migla der Nebel.. Fuer1650_70_1ms, 1461. Migla. der Nebel.. Fuer1650_70_2ms, 22711. miglaPrettie to pallieds leela Miggla / vnd Ra§śa pehts Karr§tumu / ta eepreezena wiß attkall. Manc1631_Syr, 59910. REd§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśu Ļau§chu Muh§chiņśch: Duhmi/ Miggla drih§i krahpjahs/ Wehjam puhśchoht drih§ahk ślahpjahs/ Śew ne weens no Nahwes glahbjahs. LGL1685_K1, 1913. deldēt / izdēdēt kā miglu (3) dalldu{dälldu}.. ka migglu (1), delldeju.. ka migglu (1), iß=dehdeh.. ka migglu (1)strauji mazināt, iznīcinātPatz Deews śacka zaur to Proweetu E§aia: Eß / Eß delldeju tawus Ghräkus ka to Migglu / und tawus No§eghummus ka tahß Padebbe§śes. Manc1654_LP2, 337{317}13. : liet. miglà 'migla' miglains, miglaiņš