A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dzīvošana

dzīvošana (448) s. f. cziwo§chen (42), cziwo§chene (1), cziwo§chenn (4), cziwo§chenne (46), cziwo§chennes (12), cziwo§chennu (1), cziwo§chen~e (1), cziwo§che~ (1), d§iewo§chana (31), d§iewo§chanahs (5), d§iewo§chanai (2), d§iewo§chanas (42), d§iewo§chanaß (1), d§iewo§chana` (5), d§iewo§chann' (1), d§iewo§channa (2), d§iewo§channas (1), d§iewo§channu (5), d§iewo§chanu (73), d§iewo§chaņnu (1), d§iewo§chna (1), d§ihwohśchana (1), d§ihwohśchanas (3), d§ihwośchan' (1), d§ihwośchana (40), d§ihwośchanai (2), d§ihwośchanas (52), d§ihwośchana^ (4), d§ihwośchann' (3), d§ihwośchanu (63), §iwo§chen (1)Das Leben/ D§iewiba/ d§iewo§chana. Manc1638_L, 114A8. Wohnung/ d§iewo§chana/ d§iewokle.. Manc1638_L, 212B20. 1. dzīve; dzīvošana, dzīvesveids ..toes pattes likt no §cirdes dubben d§ele buet / ahr tade prate / §couwe §iwo§chen labbake darrit. CC1585, 4118. Kas no śawa Darba baŗŗojahs/ in irr śahtigs/ tam irr weena krahśchņa meeriga D§ihwośchana/ tas irr weenu Mantu pahr wiśśu Mantu atraddis. VLH1685_Syr, 62A12. - ilga dzīvošana (8) ilgu d§ihwośchanu (2), illga d§iewo§chana (1), illghu d§iewo§channu (2), jllgha d§iewo§channa (1), jllgu d§iewo§chanu (2)- jauna dzīvošana (15) iöune cziwo§chen (1), jaunahs d§iewo§chanahs (2), jaunas d§ihwośchanas (1), jaunu d§iewo§chanu (4), jaunu d§ihwośchanu (2), joune cziwo§chen (1), joune cziwo§chenne  (1), jouno cziwo§chen (1), youne cziwo§chen (1), youne cziwo§chenne (1)- laba dzīvošana (9) labbake cziwo§chenne (2), labbaku d§iewo§chanu (3), labba` d§iewo§chana` (2), labba^ d§ihwośchana^ (1), labe cziwo§chen (1)- mierīga dzīvošana (8) meeriga d§iewo§chana (1), meeriga d§ihwośchana (1), meerighu d§iewo§chanu (1), meerigu d§iewo§chanu (2), meerigu d§ihwośchanu (1), merige cziwo§chenne (2)- (ne)bēdīga dzīvošana (20) bedige cziwo§chenn (2), bediges ziwo§che~s (1), beedigc cziwo§chenne  (2), beedige cziwo§chen (1), behdigahs d§iewo§chanas (1), behdigahß d§iewo§chanas (1), behdigas d§iewo§chanas (2), behdigas d§ihwośchanas (3), behdighas{blehdighas} d§iewo§chanaß (2), behdigu d§iewo§chanu (2), bhedige cziwo§chen (1), bhedige cziwo§chenne (1), nebehdiga.. d§ihwośchana (1)- (ne)jauka dzīvošana (7) jauka d§iewo§channa (1), jauka d§ihwośchana (1), jaukahß d§iewo§chanas (1), jauku.. d§ihwośchanu (1), nejauka d§ihwośchana (2), nhejauka d§iewo§chana  (1)- nikna dzīvošana (6) nickna d§iewo§chana (1), nicknu d§iewo§chanu (2), nikna d§iewo§chann' (1), nikna d§ihwośchann' (1), niknu d§ihwośchanu (1)- svēt(īg)a dzīvošana (15) śwähta d§iewo§chana` (1), śwähtigu d§iewo§chanu (1), śwähtu d§iewo§chanu (2), śwätu d§iewo§chanu (1), śwehtas d§ihwośchanas (1), §chwehtigu d§iewo§chanu (1), §wähtu d§iewo§chanu (2), §weete cziwo§chen (2), §weete cziwo§chenne (1), §weetige cziwo§chen (2), §weetige cziwo§chenne (1)2. dzīvība..vnd man / ar wue§§ims Titczigims exkan Chri§to / wene mußige Cziwo§chenne dhos.. Ench1586, D3B3. Kam tas Dehls irr/ tam irr ta D§ihwośchana : kam tas Deewa Dehls ne irr/ tam ne irr D§ihwośchana.. JT1685 1J 5:5. - mūžīga dzīvošana (203) muhśchigas d§ihwośchanas (1), muhśchigu d§ihwośchanu (1), muh§chiga d§iewo§chana (9), muh§chiga d§iewo§chana` (1), muh§chiga d§ihwohśchana (1), muh§chiga d§ihwośchana (14), muh§chigahs d§iewo§chanahs (3), muh§chigai d§ihwośchanai (1), muh§chigas d§iewo§chanas (14), muh§chigas d§ihwośchanas (11), muh§chigas.. d§ihwośchanas (1), muh§chige d§iewo§chanu (2), muh§chigha d§iewo§chana (1), muh§chighas d§iewo§chanas (5), muh§chighas.. d§iewo§chanas (1), muh§chigha` d§iewo§chana` (1), muh§chighu d§iewo§channu (1), muh§chighu d§iewo§chanu (13), muh§chigu d§iewo§channu (1), muh§chigu d§iewo§chanu (21), muh§chigu d§iewo§chaņnu (1), muh§chigu d§ihwośchanu (37), muh§chigu.. d§ihwośchanu (2), mu§chigas d§iewo§chanas (3), mu§chigas d§ihwośchanas (1), mu§chighu d§iewo§chanu (3), mu§chigu d§iewo§chanu (1), mu§ig cziwo§che~ (1), mu§ige cziwo§chen (3), mu§ige cziwo§chenn (1), mu§ige cziwo§chenne (1), mu§§iges{mn§§iges} cziwo§chennes (1), mu§zige cziwo§chen (1), mu§zige cziwo§chenne (1), mu§zige cziwo§chennes (2), mußige cziwo§chen (10), mußige cziwo§chene (1), mußige cziwo§chenne (26), mußiges cziwo§chennes (3), müßiges cziwo§chennes (1)3. dzīvesvieta, mājoklisTähwa Namma` gir d§iewo§chanas ghann / kad tas ta nhe buhtu / tad ghribbätu es śatziet vs jums / es no=eemu jums to Weetu śattai§śiet. Manc1631_LVM, 20916. Tu śawu D§ihwośchanu ar Ehrkśchķu Śehtu apdarri/ kapehz tu śawai Muttei jo ne darri Durwis in Klinķus? VLH1685_Syr, 42B9. la. dzīvot dzīgošana