A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Mozums

Mozums (1) s. m. npers. Mo§ums (1)Mozus; VD, JDTahpehz / ka` Mo§ums Tukśneśi^ weenu Tśchuśku pa=aug§tinajs (us augśchu zehlis) ta` buhs arri ta Zilweka Dehlam pa=aug§tinatam (us augśchu zeltam) tapt: Ka wiśśi / kas us wiņņu tiz / ne tohp pa§udduśchi / bet to muh§chigu D§ihwośchanu dabbu. VLH1685, 54{64}24. < lat. Mosum (acc.) Moizes, Moze, Mozes, Mozus