A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Nehemias

Nehemias (3) s. m. npers. Nehemias (3)Nehemija; VDVnd Nehemias gir alla§chien teiktins / katters mums tohs śadau§itus Muhŗus atkal vstai§śiyis gir / vnd tahs Wahrtis ar At§chlägeems darriyis / vnd muh§śus Nammus atkal vszehlis. Manc1631_Syr, 6116. Mehß la§śam Deewa Ghramata` / Nehemias red§ädams / ka Ļaudis Śwehta=Deena §trahdaja und Labbibu eewedde / eek§chan Jeru§alemes / śatzija Wings us teems Wirr§śeneekeems; Kahda ta leeta gir / ko juhß darreeta / und pahrkapeeta to Śwehtu=deenu? Manc1654_LP2, 316{296}15. < vc. Nehemia, arī Nehemias Neemias