A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Nazarete

Nazarete (9) s. f. nloc. Na'zareth (1), Na§aret (1), Na§aretes (7)Nacarete (arī Nācarete); pilsēta JDTas Engels dryz no debbes ka^pe / Ekßan Na'zareth to pylle Attradde Maryn to §ky§te Jumprouw / Ekßan kamber: vnd §accye.. Elg1621_GCG, 54. Un Natana`e`ls śazzija uhs to: Warrig arri no Na§aretes kahds Labbums buht? Wihlipps śazzija uhs to: Nahz un raugajs. JT1685 Jn 1:1. Jezus no Nazaretes (4) Je§u .. no Na§aretes (1), Je§us no Na§aretes (3)Jēzus KristusBet es atbildeju: kahds eśśi tu Kungs? un wiņśch śazzija us man: Es eśmu JE§us no Na§aretes/ ko tu waija. JT1685 Apd 22:22. Nacareneris, Nacarenus, Nacariens, Nacarinus, Nacarīnus < vc. Nazareth Nacarete, Nācarete