A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Natanaels

Natanaels (8) s. m. npers. Natanae~ls (1), Natana`e`ls (2), Natana`e`ļu (2), Natanjels (1), Nathanael (2)Nātānaēls (arī Natanaēls); VD, JDAndres unnd Wilipps śatzija us Nathanael liexmodameeß: Mehß ä§śam to attradduśchi / no kattru Mo§es Baußly / unnd tee Proweetes raxtijuśchi gir / JE§um / Jo§epa Dählu no Nazareth / ka taß Ewangeli§ts Jahnis raxta śawa Ghramata pirrma Weeta`. Manc1654_LP1, 23425. JE§us red§eja Natana`e`ļu pee śewi nahkam/ un śazzija uhs to: Red§i/ Jh§teni weens J§rae~literis/ eekśch ka Wiltibas newaid. JT1685 Jn 1:1. < vc. Nathanael