A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dzirn(a)akmins

dzirn(a)akmins (5) s. m. d§irrn=ackmins (1), d§irna=ackminns (1), d§irna=akmini (1), d§irrna=ackmins (2)Mühl§tein/ D§irrn=Ackmins. Manc1638_PhL, 38821. dzirnakmensBett kas weenu no §cheems wi§śeems ma§akeems apghrehzi / kattri eek§chan mann titz / tam buhtu labbahk / ka tam weens D§irna=ackminns py winja Riekles pakahrtz taptu / vnd ap§lietzenahtz taptu Juhri / kurr wißd§iļļahk gir. Manc1631_LVM, 21923. Un weens §pehzigs Eņģelis pazehle weenu Akmini/ it ka leelu D§irna=Akmini/ un mette to Juhŗa^/ śazzidams: Ta` patt taps tas leels Pilsśats Babilons ar Nogahśchanu me§ts/ un ne taps wairs atra§ts. JT1685 Atk. 18:18. la. dzirnas, dzirnus + akmins dzirnas, dzirnus