A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dzirnus

dzirnus (12) s. f. pl. czirne (2), dsirnus (2), d§irno=akmins (2), d§irnu=akmins (2), d§irnum (1), d§irrnus (1), vdenns=d§irrnus (1), wehja=d§irrnus (1)Müle/ D§irrnus. Manc1638_L, 127A16. Dsirnawas, dsirnus, pl. die Mühle.. Fuer1650_70_1ms, 6521. Dsirnawas, dsirnus pl. die Mühle. Fuer1650_70_2ms, 1003. dzirnavasBeth kas wene no §cho wue§§e ma§§ako apgretczi kattre exkan man titcze / tam buute tas labbake / ka wens{mens} Czirne ackmens py winge rykle pakaartz tapte / vnd apßlydtzenaatz tapte exkan Juures / kur ta wue§§e czilyake gir. EvEp1587, 22123. Un ja kas apgrehzina weenu no ścheem wiśsma§akeem/ kas eekśch mannim tizz/ tam buhtu labbaki`/ ka tam weens D§irno=Akmins pee wiņņa Kakla peekahrts/ un Juhra^ eeme§ts taptu. JT1685 Mk 9:9. dzirnu akmins (6) czirne ackmens (2), d§irno=akmins (2), d§irnu=akmins (2)dzirnakmensBeth kas wene no §cho wue§§e ma§§ako apgretczi kattre exkan man titcze / tam buute tas labbake / ka wens{mens} Czirne ackmens py winge rykle pakaartz tapte / vnd apßlydtzenaatz tapte exkan Juures / kur ta wue§§e czilyake gir. EvEp1587, 22123. Tam buhtu labbaki/ ka tam weens D§irnu=Akmins taptu pakahrts pee wiņņa Kakla/ un me§ts taptu Juhra^/ ne ka tas weenu no ścheem ma§ajeem apgrehzinatu. JT1685 Lk 17:17. ūdens dzirnus (1) vdenns=d§irrnus (1)Wa§§ermüle/ Śuddmalis/ Vdenns=d§irrnus/ Pattmaļi.. Manc1638_L, 127A21. ūdensdzirnavasWa§§ermüle/ Śuddmalis/ Vdenns=d§irrnus/ Pattmaļi.. Manc1638_L, 127A21. vēja dzirnus (1) wehja=d§irrnus (1)Windmüle/ Wehja=d§irrnus. Manc1638_L, 127A24. vējdzirnavasWindmüle/ Wehja=d§irrnus. Manc1638_L, 127A24. : liet. gìrnos 'dzirnas', pr. girnoywis 't. p.' dzirn(a)akmins, dzirnkalis, rokadzirnus, dzirnas, dzirnavas