A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dzirnavas

dzirnavas (29) s. f. pl. dsirnawas (8), d§irnawas (1), d§irnawa^s (1), d§irrnawa=ackmins (1), d§irrnawahß (1), d§irrnawam (1), d§irrnawas (7), d§irrnawas=ackmini (1), sirga=dsirnawas (2), uhdens=dsirnawas (2), vhdens=d§irrnawas (1), wehja=dsirnawas (2), wehja=d§irrnawas (1)Eine Mühle/ Śuddmali/ D§irrnawas. Manc1638_PhL, 31021. Dsirnawas, dsirnus, pl. die Mühle.. Fuer1650_70_1ms, 6521. Dsirnawas, dsirnus pl. die Mühle. Fuer1650_70_2ms, 1003. dzirnavaswas §ol in die Müle geführet werden? ko weddieß D§irrnawahß? Manc1638_PhL, 3113. Diwi mals D§irnawa^s/ weena taps peeņemta/ ohtra taps pame§ta. JT1685 Mt 24:24. dzirnava(s) akmins (3) d§irrnawa=ackmins (1), d§irrnawas ackmini (1), d§irrnawas=ackmini (1)ein Mühl§tein/ D§irrnawa=ackmins. Manc1638_PhL, 31212. dzirnakmensein Mühl§tein/ D§irrnawa=ackmins. Manc1638_PhL, 31212. Negg weena Śeewa tam us Ghallwas mette ar weenu d§irrnawas=Ackmini / ka wings py Semmes kritte.. Manc1654_LP2, 388{368}25. rati dzirnavas (2) ratti dsirnawas  (2)Ratti dsirnawas, uhdens dsirnawas, waßermühle.. Fuer1650_70_1ms, 6524. Ratti dsirnawas, Uhdens=dsirnawas Wasser=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1005. ūdensdzirnavasRatti dsirnawas, uhdens dsirnawas, waßermühle.. Fuer1650_70_1ms, 6524. Ratti dsirnawas, Uhdens=dsirnawas Wasser=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1005. roka dzirnavas rokadzirnavas stumdīklas dzirnavas (2) stumdiklas dsirnawas (2)Stumdiklas dsirnawas, Zugmühle. Fuer1650_70_1ms, 6526. Stumdiklas dsirnawas Zug mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1008. ar stumšanas palīdzību darbināmas dzirnavas (?)Stumdiklas dsirnawas, Zugmühle. Fuer1650_70_1ms, 6526. Stumdiklas dsirnawas Zug mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1008. stumjamas dzirnavas (1) stumjamas dsirnawas (1)Stumjamas dsirnawas, Schubmühle.. Fuer1650_70_1ms, 6525. ar stumšanas palīdzību darbināmas dzirnavas (?)Stumjamas dsirnawas, Schubmühle.. Fuer1650_70_1ms, 6525. ūdens dzirnavas (2) uhdens dsirnawas (1), uhdens=dsirnawas (1)uhdens dsirnawas, waßermühle.. Fuer1650_70_1ms, 6523. Uhdens=dsirnawas Wasser=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1005. ūdensdzirnavasuhdens dsirnawas, waßermühle.. Fuer1650_70_1ms, 6523. Uhdens=dsirnawas Wasser=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1005. vēja dzirnavas (3) wehja=dsirnawas (2), wehja=d§irrnawas (1)eine Windmüle/ Wehja=d§irrnawas. Manc1638_PhL, 3111. wehja=dsirnawas, windt mühle. Fuer1650_70_1ms, 6524. Wehja=dsirnawas Windt=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1007. vējdzirnavaseine Windmüle/ Wehja=d§irrnawas. Manc1638_PhL, 3111. Wehja=dsirnawas Windt=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1007. zirga dzirnavas (2) sirga=dsirnawas (2)Sirga=dsirnawas, roßmühle. Fuer1650_70_1ms, 6527. Sirga=dsirnawas. Roß=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1009. ar zirga spēku darbināmas dzirnavas (?)Sirga=dsirnawas, roßmühle. Fuer1650_70_1ms, 6527. Sirga=dsirnawas. Roß=mühle. Fuer1650_70_2ms, 1009. : liet. gìrnos 'dzirnas', pr. girnoywis 't. p.' dzirnas, dzirnus, rokadzirnavas