A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dvīņi

dvīņi (4) s. m. pl. dwieni (1), dwieņi (1), dwihņi (2)Zwilling/ Dwieni.. Manc1638_L, 222B12. Zwilling/ Dwihņi. Manc1638_PhL, 40715. dvīņiZwilling/ Dwieni/ Manc1638_L, 222B12. Un pehz trim Mehneśim nozehlamees mehs ar Laiwu no Alekśandrias/ kas tanni^ Śalla^ pahr Seemu bij mittuśi/ un tam bija par Sihmi tee Dwihņi.. JT1685 Apd 28:28. : liet. dvynỹs 'dvīnis' dvīnīši, Dvīnis