A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 mājot

mājot (51) v. mahjo (9), mahjodami (1), mahjoda~s (1), mahjohs (2), mahjoht (9), mahjoja (6), mahjojam (1), mahjojeet (2), mahjojis (3), mahjojuśchi (2), mahjojuśi (1), mahjoju§chi (2), mahjotu (1), mahyoyeeta (1), mahyoyu§chi (2), maioyeth (2), majoht (1), majoja (1), majojuśchi (1), mayoyeeta (1), mayoyeeta (1), mayoyet (1), mayoyu§chi  (1)beherbergen/ mahjoht/ apmajoht/ Mahjaweetu doht.. Manc1638_L, 29B17. behau§en/ majoht/ maja=weetu doht.. Manc1638_L, 86A19. Mahjoht herbergen.. Fuer1650_70_1ms, 14217. Mahjoht. herbergen. Peemajoht. ein ziehen. bei jemandem Fuer1650_70_2ms, 21518. 1. uzņemt savās mājās, dot pajumti, būt viesmīlīgamVs yemmeetes yums thös Sweetes Bhedaczetiges. Mayoyet labprath. Sweetyget tös / kattre yums polga. EvEp1587, 2188. Un ap to paśchu Weetu bija tam Wirśneekam tahs Śallas ar Wahrda Publius śawas Mui§chas/ kas muhs peeņehmis pahr trim Deenahm laipnigi mahjoja. JT1685 Apd 28:28. - mājot labprāt; labprāt mājot (7) labpraht mahjo (1), mahjojeet labpraht (1), maioyeth labprath (2), mayoyeeta labpraht (1), mayoyet labprath (2)2. mājot, mistKad kahds Leels=Kungs kahda` Ähka` ghribb mahjoht/ tad to Ähku di§chane iß=§chkie§ti/ ißmeh§ch/ ma§gha/ und wehl ar Deckeem apśitt.. Manc1654_LP1, 1116. Ko meklejaht juhs? Un tee śazzija uhs wiņņu: Rabbi/ (tas irr tulkahts: Mahzitajs/) kur tu mahjo? JT1685 Jn 1:1. la. māja māja, nemājot, mājāt