A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 patgalvīgs

patgalvīgs (4) adj. patgalwigi (1), pattgalwigam (1), pattghallwiex (2)stūrgalvīgs;pārgalvīgsLabb tam / kaß alla§ch bie§tahß / bett kaß pattghallwiex gir / Nhelaimeh ee=krittieß. Manc1637_Sal, 927. Bet wiśs wairak tohs/ kas pehz tahs Meeśas neśchķih§tahm Kahribahm §taiga/ un tahs Wirśnee§ibas nizzina: kas drohśchi irr/ patgalwigi/ un ne drebb tohs Gohda^ eezeltus Saimoht. JT1685 2P 2:2. la. patgalvis patgalvis, patgalvīgi