A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 pīte

pīte (17) s. f. piete (1), piethe (2), pieti (1), pihte (1), pihtes (1), pit (1), semmes=piet (1), semmes=piete (1), semmes=pietes (4), semmes=pieteß (1), sem~es=piete (2), sem~espiete (1)pikaTu Thewi§ke ßirdz / Es e§me wena nabbaga malo pit / wurßon §emmes ne §in es newene pallige. Ps1615, 17311. Woj tad Pohdneekam newa Waļļas pahr to Mahlu/ no śchahs Pihtes padarriht/ jeb weenu Trauku Gohdam/ un to ohtru negohdam? Rm 9:9. - zemes pīte (6) semmes pieti (1), semmes=pietes (4), sem~es=piete (1), sem~espiete (1) (nabaga) mālu / zemes pīte(s) (8) nabbaga malo pit (1), nabbaga semmes piethe (2), nabbaga semmes pihte (1), nabbaghus semmes=pieteß (1), semmes piete (1), semmes=piet (1), sem~es=piete (1)niecība (par cilvēku salīdzinājumā ar Dievu)Tu Thewi§ke ßirdz / Es e§me wena nabbaga malo pit / wurßon §emmes ne §in es newene pallige. Ps1615, 17311. Kad tu mans Deews in Tehws eśśi/ Tawu Behrnu tu muh§chigi ne at§tahśi/ Tu Tehwiga Śirds/ Es eśmu weena nabbaga Semmes Pihte/ wirś Semmes es ne §innu ne kahdu Preeku. LGL1685_K1, 1305. la. pīt