A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 sapīt

sapīt (6) v. śa=piets (1), śapiet (1), śapihtahm (1), śappietz (1), §apinnu§z (1), §appitz (1)1. pārn. saistīt, savienotPy kattrems gir wuße wen lidcz / lab loune no abiade pu§§ems / Wenne me§e / wen karra§ch / tas ar mums gir / Exkan §tippre titczibe tas gir tee§cham czour §ouwe Garre §appitz. Ps1615, 15923. Py kattreem gir wiß ween lieds / Labb / Ļaun / ka noteekahß / weena Mee§śa / weena Karra§cha / gir taß ar mums / zaur śawu Gharru śa=piets. LGL1685_V5, 19225. 2. sapīt, savītNo är§zems by' te wene krone §apinnu§z To te tam kungam wyr§on galw' by §peduß.. Elg1621_GCG, 8117. Ta` patt arrid§an/ ka tahs Śeewas gohdiga^s Drehbe^s ar Kaunibu un Gaddibu śew isģehrbjahs/ ne eekśch śapihtahm Bi§ahm/ jeb Selta/ jeb Pehrlehm/ jeb itt dahrgahm Drehbehm. JT1685 1Tim 2:2. la. pīt pīt