A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 pūķis

pūķis (30) s. m. puhgkis (1), puhkeems (1), puhki (2), puhkis (3), puhķa (1), puhķeem (2), puhķi (4), puhķim (3), puhķis (12), pukiems (1)Drach/ Puhkis. Manc1638_L, 49A10. der Drach/ Puhkis. Manc1638_PhL, 22821. 1. pūķis, pārdabiska būtne; sātans, ļaunā simbols (reliģiskos tekstos)Labbis es gribbätu py Lauweems vnd Puhkeems d§iewoht / nhe ka py ļaunas Śeewas. Manc1631_Syr, 5633. Nhe dohd Puhķim tahdu Spehku / Darriet kahdu Nelaimib' / Uggun' śchaut us mannu Ehku / Mann yemmt mannu Nabbad§ib'.. LGL1685_V5, 30017. 2. naudas pūķis, pārdabiska būtne, kas tās īpašniekam vairo turību (latviešu mitoloģijā)Wer einen Drachen helt/ der ehret den Teuffel §elb§t/ kaß Puhki turr/ taß zeeni patt Wällu. Manc1638_PhL, 22823. Zeekahds ghribbädams leels buht / und par auxtu und baggatu Zillwäku mä§damees / mättahß Wällam zeļļohß /dohdahß us Burrwibu / turr und zeeni Puhki.. Manc1654_LP1, 2936. < ssk. pūki 'velns' dusmapūķis, dusmupūķis