A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cūska, cūška

cūska, cūška (22) s. f. czu§ka (3), czu§ke (2), czu§kims (1), czußkam (1), czuu§kes (1), czuu§kims (1), t§uhśchka (3), t§uhśchkahm (3), t§uhśchku (3), tzuhśchkahs (3), tzuhśchku (1)1. čūskaBeth taes Symes / kattre tur peetcz nätcys / tims / kattre tur titcz / gir the / exkan manne wärde the whelnes J§czys / ar younims mhelims tre§§ees czuu§kes noczys.. EvEp1587, 1271. Jeb kad tas kahdu Siwi lud§/ kas tam weenu Tzuhśchku dohtu? JT1685 Mt 7:7. 2. pārn. nelabais, velnsVnd wußas pa§§oules wenu Kungu / Tam gir ta packlou§iga. Tas dar tam Wetzam Czußkam du§mes / Vnde grib to beerne apridt. Ps1615, 1637. Un tas leelais Puhķis irr isme§ts/ ta wezza T§uhśchka/ dehwehts tas Wels/ un tas Śatans/ kas to wiśśu Paśauli peewiļļ/ tas irr (śakku es) us to Sem`i me§ts/ un wiņņa Eņģeļi tur irr nome§ti. JT1685 Atk 12:12. : la. čūkstēt, čukstēt (pamatā onomatopoētisms) čūska, čūška