A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Nacarete, Nācarete

Nacarete, Nācarete (110) s. f. nloc. Nahzaretes (6), Nahzareti (1), Nahzarettes (1), Nazareht (1), Nazaret (4), Nazarete (3), Nazaretes (13), Nazareth (78), Nazarette (1), Nazarettes (2)Nacarete (arī Nācarete); pilsēta JDVNde exkan to Sze§te Mhene§§e / tappe tas Engels Gabriels §uutytcz no Dewe / exkan wene Pille exkan Galilea / tha dhewe Nazaret / py wenes Jumprouwes / kattra paßolita by / wenam wyram / ar wärde Jo§eph no to Namme Dauid / vnde ta Jumprouwe dheweye Maria. EvEp1587, 2135. In kad tee wiśśas Leetas pabeiguśchi bij / pehz ta Kunga Bauślibas / gree§ehs tee atkaļ us Galilejas=Semm / us śawu Pilsśatu Nahzareti. VLH1685, 1019. - pils Nacarete (10) pili Nazareth (2), pille Nazareth (2), pilles Nazareth (2), pills Nazareth (3), pils Nazareth (1) Jezus no Nacaretes / Nācaretes (72) Jesu no Nazareth (1), Jesum no Nazareth (3), Jesus no Nazaretes (1), Je§u nho Nazareth (1), Je§u no Nahzaretes (5), Je§u no Nazaretes (2), Je§u no Nazareth (11), Je§u no Nazarettes (1), Je§um .. no Nazareth (2), Je§um nho Nazareth (2), Je§um no Nazareth (16), Je§us{Je§usno} no Nazareth (1), Je§us no Nahzarettes (1), Je§us no Nazareht (1), Je§us no Nazaretes (5), Je§us no Nazaretes  (1), Je§us no Nazareth (17), Je§u~ no Nazareth (1)Jēzus KristusAe§to mhes e§§eme to czirdei§che ßacköte / Je§us no Nazareth §cho wete J§pö§tys / vnd pär wärtis tös dotes Boußles / kattre mums Mo§es doeuwis gir. EvEp1587, 2021. Vnd te lukoyasTad waizaja wiņśch tohs atkal: Pehz ka meklejeet juhs? un tee śazzija: Pehz JE§u no Nahzaretes. JT1685 Jn 18:18. Nacareneris, Nacarenus, Nacariens, Nacarinus, Nacarīnus < vc. Nazareth Nazarete