A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Miķelis

Miķelis (9) s. m. npers. Mickel (1), Mickelis (2), Mickeļa (1), Miķķelis (3), Miķķeļa (1), Miķķeļo^s (1)1. Miķelis (arī Mihaēls); VD, JDWEens Karr§ch pazehlees śöw Debbe§śies / Mickelis vnd winja Engeļi Karŗoya ar to Satahna / vnd tas Sathanas Karŗoya / vnd winja Engeļi / vnd nhe vswahreya / neds arrid§an winjo Weeta tappa Debbe§śies attra§ta. Manc1631_LVM, 21811. Bet Miķķelis tas leels Eņģelis/ ka tas ar to Wellu bahrahs/ un darrijahs pahr to Meeśu Mo§us/ ne drihk§teja kahdu Teeśu tahs Saimośchanas pretti to ne§t/ bet śazzija: lai tas Kungs tew apśohda. JT1685 Jud 1:1. Miķeļa diena (2) Mickeļa deena (1), Miķķeļa deena^ (1)Michael/ Mickeļa Deena. Manc1638_PhL, 38424. Miķeļa diena, 29. septembrisMichael/ Mickeļa Deena. Manc1638_PhL, 38424. Ś: Miķķeļa Deena^ / jeb: Miķķeļo^s. 29. Septemb.. VLH1685, 11327. 2. (tikai dsk.) Miķeļa dienaŚ: Miķķeļa Deena^ / jeb: Miķķeļo^s. 29. Septemb.. VLH1685, 11327. < vc. Michel Mihael, Mihel, Miķels, Miķelītis