A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Miheas

Miheas (1) s. m. npers. Micheas (1)Miha; VDŚchee Trieß tohp weena` ih§śa` Mahziba` kräßne śajämbte / kad taß Proweets Micheas śacka śä§ta Weeta`:Töw gir śatzietz / Zillwähx / kaß labb gir / und ko taß Kungs / taws Deews / no töw ghribb / ar Wahrdu / Deewa Wahrdu turreht / taß luhko us Deewu Debbe§śies / us Mielä§tibas dohteeß / taß peenahkahß pretti Tuwaku / unnd §ämmam buht preek§ch tawu Deewu / taß klahjahß ick=kattram Zillwäkam. Manc1654_LP2, 8514. < vc. Micha Miha, Mikas