A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Melkizedeks, Melķizedeks

Melkizedeks, Melķizedeks (15) s. m. npers. Melchisdeck (1), Melchi§edech (2), Melchi§edek (1), Melchi§edek_ (1), Melki§edeka (7), Melki§edeks (2), Melķi§edeks (1)Melhisedeks; VD, JDTas kunx gir ßolis / vnd tas tam nhebuus ßeele / Tu e§§e wens macetays mußige / peetcz to Eraddumme Melchi§edech. UP1587, GB11. JO śchis Melki§edeks bija weens Ķehniņśch eekśch Salem/ weens Pree§teris Deewa ta wiśśu aug§taka/ kas Abra`a`mam pretti gahje/ kad tas atgree§ahs no tahs Kauśchanas to Ķehniņu/ un pahrśwehtija wiņņu. JT1685 Ebr 7:7. - pēc tās kārtas Melkizedeka (6) pehz tahs kahrtas Melki§edeka (6) < vc. Melchisedech