A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 miedeŗi

miedeŗi (2) s. m. pl. meedeŗi (2)mēdieši (cilts nosaukums); VD, JDKa d§irrdam mehß tad ick=kattris śawu Mehl / eek§chan kattras mehß ä§śam d§immu§chi / Partheŗi / vnd Meedeŗi / vnd Elamiteŗi / vnd kattri mehß d§iewoyam eek§chan Me§opotamia / vnd eek§chan Judea vnd Cappadocia / Ponto vnd A§ia / Wrygia / vnd Pamwilia / Ägyptes / vnd py teems E§cheems to Lybieŗo.. Manc1631_LVM, 13621. Parteŗi in Meedeŗi / in Eelamiteŗi / in kas mehs d§ihwojam eekśch Me§apatamias / in eekśch Judejas / in Kappadozias / Pantas in A§ias / Wrihģias in Pampilias / Eģiptes / in pee tahm E§chahm to Libieŗo.. VLH1685, 5022. < vc. Meder medeŗi