A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Matužs

Matužs (2) s. m. npers. Mattu§cha (2)Matejs; JDIN JE§us tahlaku eedams / red§eja weenu Zilweku pee Muita=Buhdas śeh§chamu / Wahrda Mattu§cha / in śazzija us wiņņu: Eij man pakkaļ: In wiņ§ch zehlehs / in gahja tam pakkaļ. VLH1685, 11313. Matuža diena (1) Mattu§cha deena^ (1)Svētā apustuļa un evaņģēlista Mateja diena (kristīgās baznīcas svētki), 21. septembrisŚ: Mattu§cha Deena^. 21. Septembr. VLH1685, 11224. < vc. Mattheus Matejs, Mateuss, Matīss