A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Mateuss

Mateuss (73) s. m. npers. Mathei (1), Mathe`us (1), Matteus (1), Matte~us (2), Matte~uśu (1), Matthaeus (1), Matthäi (1), Matthei (4), Mattheo (1), Mattheum (1), Mattheus (59)1. Matejs; JDWilips/ un Behrtolmejs: Tohms/ un Matte~us tas Muitineeks: Jehkabs Alweja Dehls/ un Lebbeis Pawahrda^ Tadde~us. JT1685 Mt 10:10. - (svēts) evangelists Matteuss (52) ewangeli§ts Mattheus (24), ewangeli§tu Mattheus (1), śwähts ewangeli§ts Mattheus (3), śwähttz ewangeli§ts Mattheus (1), śwähtu ewangeli§tu Mattheum (1), śwähtz ewangeli§ts Mattheus (18), śwähtz{śchwähtz} ewangeli§ts Mattheus (1), śwehtu ewangeli§tu Mattheo (1), śwehtz ewangeli§ts Mattheus (2) pī to (svētu) evangelistu Mateusu (3) py to ewangeli§tu Mattheus (1), py to śwähtu ewangeli§tu Mattheum (1), py to śwehtu ewangeli§tu Mattheo (1)Mateja evaņģēlijāTo śwähtu Ewangelium / eek§chan kattru JE§us CHri§tus mums mahza / no tahß Wähdära=Ghahdibas und Nheghau§śibas attśtaht{attśi§teeß} / und wiß pirrmahk pehtz Deewa Wall§tibas / und pehtz winja Taißnibas ghadaht / la§śam mehß py to śwähtu Ewangeli§tu Mattheum / śä§ta` Weeta` / unnd §kann tee Wahrdi juhśa` Walloda` tha:.. Manc1654_LP2, 25023. 2. pārn. Mateja evaņģēlijs, JD daļaKur muße Kunx Chri§tus treße Matthei tan peedigan wetan. Ench1586, E3A6. Kad muhßo Kungs Chri§tus śakka / Matthäi 28. Dres1682_SBM, 373. < vc. Mattheus Matejs, Matīss, Matužs