A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 maģs, maģa

maģs, maģa (3) adj. maggu (1), maģģu (1), maģģa (1)mazs, maza..wiß=wairahk mums to tapehtz buhß §innaht / ka taß Kungs JE§us śawu unnd muh§śo Deewu maggu Laiku preek§ch{prek§ch} śawas zeeśchanas luhd§is.. Manc1654_LP1, 50416. Bet man irr ta maģģa Leeta/ ka es no jums teeśahts kļuh§tu jeb pehz Zilweka Dohmahm/ neds es arrid§an śew paśchu teeśajohs. JT1685 1Kor 4:4. : la. mazs, liet. mãžas 'mazs' maģums