A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Madliena

Madliena (1) s. f. npers. Madleena (1)Magdalēna; JDKAd nu ta leela Śwehta Deena pagahjuśi bija / pirke Maria Madleena / in Maria Jehkaba (Mahte) in Salama dahrgas śwaidama Sahles / nahkt / in to Kungu JE§u śwaidiht. VLH1685, 3732. < vc. Magdalena Madaļa 1, Magdalena