A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Madaļa

Madaļa 1 (30) s. f. npers. Maddaļa (27), Maddaļai (2), Maddaļu (1)Magdalēna; JDBett turr §tahweya py to Krußtu JE§u winja Mahte / vnd winyas Mahtes Mah§śa Maria Cleowas Śeewa / vnd Maria Maddaļa. Manc1631_LVM, 1088. Bet kad wiņśch bij uszehlees pirma^ Śwehdeena^ itt agri/ tad parahdijahs wiņśch pirma^ kahrta^ Mariai Maddaļai/ no ka wiņśch bij isd§innis śeptiņus Wellus. JT1685 Mk 16:16. - Maria / Māria / Marie Madaļa (30) Mahria Maddaļa (5), Maria Maddaļa (21), Maria Maddaļu (1), Mariae Maddaļai (1), Mariai Maddaļai (1), Marie Maddaļa (1) < vc. Magdalena Madaļa 2, Madliena, Magdalena