A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 čaklība

čaklība (4) s. f. tśchakliba (1), tśchaklibu (3)1. čaklums, centībaJepśchu tad es us jums rak§tijis eśmu/ tad tas ne irr tadehļ/ ka muhśo Tśchakliba pahr jums parahdita taptu pee jums preekśch Deewa. JT1685 2Kor 7:7. 2. veiklība, ātrumsBet Rohma^ nahzis/ irr tas mann ar leelu Tśchaklibu meklejis un atraddis. JT1685 2Tim 1:1. la. čakls čakl(i)s, čakla, čaklums