A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 skraidīt

skraidīt (10) v. §kraida (4), §kraida{§kaidra} (1), §kraidiet (3), §kraidiya (1), §kraydys (1)1. lidotO kas war y§§acyt ka pepäß klat bus Te helles aurnek' ar tems helles wäkßems Jt ka te §i§§inie apkart teuwim §kraydys Vnd hellen waias. Elg1621_GCG, 18625. Ka tew ne waijaga bihtees/ no Nakts Isbailehm/ nei no tahm Bultahm/ kas pa Deenu §kraida{§kaidra}. LGL1685_K1, 27052. 2. skraidīt..vnd weenu puß zäppu§śi vnd ähdu§śi / to ohtru Puß gir winja preek§cha zählu§śi teems Karŗaļaudeems / kattri apkahrt §kraidiya / äh§t mecklädami. Bett tee Karŗaļaudis gir par to breeßmigu leetu nobiyayu§§chees.. Manc1631_LVM, 23122. 3. pārn. strauji mainīties, šaudīties (piem., par skatienu)§churrp und turrp Atzis §kraida / §kattidameeß us ohtru kas tam labbe jeb nhelabbe klahjahß. Manc1654_LP1, 7018. skriet skriet apskraidīt, izskraidīt, neskraidīt