A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 sastapt

sastapt (23) v. §a§tappe (1), śa§tapdams (1), śa§tappa (2), śa§tappa{śa tappa} (1), śa§tappe (5), śa§taps (3), śa§tapt  (2), śa§tohp (1), śaßtapps (1), ścha§tappe (1), ßa§tappe (2), ßa§taps (2)sastapt, satiktVnd ta to ßa§taps kha wena Mathe.. EvEp1587, 2221. Un tam no Laiwas is eijoht/ tudaļ śa§tappe wiņņam is teem Kappeem weens Zilweks ar neśchķih§tu Garru (apśeh§ts.).. JT1685 Mk 5:5. la. tapt nesastapt, sastapties, satapt