A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cetortsdesmits

cetortsdesmits (12) num. ord. indef. diwi zättorta`=deßmity (1), śimbta`=zättorta` deßmita` peekta` (1), śimbta`=zättorta`=deßmita` śä§ta (1), weens zättorta`=deßmity (1), zättorta=deßmita=tre§ścha (1), zättortadeßmitty (1), zättorta`=deßmita` (1), zättorta`=deßmita`=dehwita` (1), zättorta`=deßmita`=ohtra` (2), zättorta`=deßmita`.. zättorta` (1), zättorta`=deßmity und ohtra` (1)četrdesmitais; četrdesmit (kopā ar pirmais, otrais utt.)Pehtz to ka CHri§tus mohzietz by zättortadeßmitty Ghadda`. Manc1631_LVM, 23315. Mums Chri§titeem Ļaudeem buhß d§eedaht ar to Koninju Dawid zättorta`=deßmita`=ohtra` D§eeßma`.. Manc1654_LP2, 9224. viens / divi cetortādesmitī (2) diwi zättorta`=deßmity (1), weens zättorta`=deßmity (1)41. weens zättorta`=deßmity. Manc1638_PhL, 4136. 42. diwi zättorta`=deßmity etc. Manc1638_PhL, 4137. četrdesmit viens utt.weens zättorta`=deßmity. Manc1638_PhL, 4136. la. cetorts 'ceturtais' + desmits cetorts, cetorta, ceturts, ceturta