A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Abrahams

Abrahams (151) s. m. npers. Abraham (80), Abrahama (23), Abrahamam (11), Abrahamas (1), Abrahami (1), Abrahams (28), Abrahamu (7)Ābrahāms; VD, JDKa thas treßeis gir mußems Thewems / Abraham / vnd winge ßekle mußige. UP1587, H3A13. Abrahams d§imdinaja J§aaku: un J§aaks d§imdinaja Jehkabu: un Jehkabs d§imdinaja Judu un wiņņa Brahļus. JT1685 Mt 1:1. Dievs Abrahama (4) Deews Abrahama (3), Deewu Abraham (1)Jahve, izraēliešu dievsTee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham / J§aac und Jacob / taß pa=lieds teem nheneeka. Manc1654_LP2, 1117. Es eśmu tas Deews Abrahama/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba? Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews/ bet tho D§ihwo. JT1685 Mt 22:22. Abrahama klēpis / klēpe (11) Abraham kleepe (2), Abrahama klehpi  (1), Abrahama klehpy (4), Abrahamas klehpi  (1), Abrahams klehpi  (3)Ābrahāma klēpis; paradīzeBeth tas notickas / ka tas Nabbax muerre / vnde tappe ne§tz no tims Engelims / exkan Abraham kleepe. EvEp1587, 1404. Ack Kungs leehtz tawus miligus Engeli§chus pa§tara' Ghalla' manna dweh§eliht / aißne§t Abrahama klehpi :/: to Mee§śu §awa'{§aua'} ghullumakambaritu / it weegle beß wi§śo wahrd§ena§chan und Sahpes / du§§eht lieds pa§tara dehna.. LGL1685_V5, 45428. < vc. Abraham Abraams, Ābraams, Abrahe