A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 četr(i)simts, četr(as)simtas

četr(i)simts, četr(as)simtas (8) num. card. czetreßumpte (1), czettreßumpte vnde trisde§mette (1), tśchetrśimteem (1), tśchetrśimteem un peezdeśmits  (1), t§chetrśimts in trihsdeśmits (1), t§chettras śimbtas und dewinji=deßmittes  (1), t§chettreśimbteems vnd trießdeßmitteems  (1), t§chettri=śimbti (1)četrsimt..nhe thope j§ardyta / ka tay peßatcy§chenne by czour to Boußle mitthet / katters tur peetcz dhotz gir par czettreßumpte / vnde trisde§mette gaddems. EvEp1615, 15021. Jo pagahjuścha^ Laika^ zehlahs Teudas/ śazzidams/ śew ko labbu eśśam: Kam weens Zilweko=Pulks pee tśchetrśimteem pee kehrahs: tas pats irr nokauts/ un wiśśi/ kas tam paklauśija/ irr iskaiśiti/ un par ne neeku tappuśchi. JT1685 Apd 5:5. la. četri + simts četri, četras