A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is)

čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is) (56) num. card. śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (1), śimts tśchetr deśmits tśchetrituhk§tośchi (1), śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem (1), §chettrus=deßmitz und diwi (1), trieß=t§chettrus=peetzus=śeśch=deßmittus (1), tśchetr deśmits (1), tśchetr deśmits diwi (1), tśchetr deśmits un śeścheem (1), tśchetrdeśmits (19), tśchetrdeśmits diwi (1), tśchetrde§mits (1), tśchettr deśmits tśchettr=tuhk§tośchi (1), t§chetterdeßmits, t§chetterdeßmits (1), t§chetterdeßmittz (1), t§chettra=deßmitahß (1), t§chettra=deßmittahm (1), t§chettrahß=deßmitz (1), t§chettras deßmits (1), t§chettras=deßmittis (1), t§chettras=deßmitts (2), t§chettras=deßmittz (8), t§chettras=deßmitz=deenas (1), t§chettrasdeßmittz (1), t§chettre deßmittahms (1), t§chettri=deßmitts (1), t§chettrohß=de§śmittieß (1), t§chettrus deśmits (1), t§chettrus deßmits (1), t§chettrus=deßmitts (1), t§chettrus=deßmittz (1)viertzig/ t§chetterdeßmits. Manc1638_L, 194B9. vierzig/ t§chetterdeßmittz. Manc1638_PhL, 4135. četrdesmitVnd kad tas T§chettrus=deßmittz Deenas t§chettrasdeßmittz nacktis ghaweyis by.. Manc1631_LVM, 6518, 19. Jo tas Zilweks bija wairak ne ka tśchetr deśmits Gaddus wezz/ pee ka śchi Sihme tahs Weśśelo=Darriśchanas notikkuśi bij. JT1685 Apd 4:4. četrdesmits / četra(s)desmits dienas (21) tśchetrdeśmits deenahs (1), tśchetrdeśmits deenas (4), tśchetrde§mits deenas (1), t§chettra=deßmitahß deenahß (2), t§chettra=deßmittahm deenahm  (1), t§chettrahß=deßmitz deenahß (1), t§chettras de§śmitts.. deenas (1), t§chettras deßmits deenas (1), t§chettras=deßmitts deenas (3), t§chettras=deßmittz deenas (1), t§chettras=deßmitz deenas (1), t§chettras=deßmitz deenas (2), t§chettre deßmittahms deenahms  (1), t§chettrus=deßmittz deenas  (1)- četrdesmits / četridesmiti gadi (13) §chettrohß=de§śmittieß ghaddohß (1), trieß=t§chettrus=peetzus=śeśch=deßmittus ghaddus (1), tśchetr deśmits gaddus (1), tśchetrdeśmits gaddeem (1), tśchetrdeśmits gaddeem  (1), tśchetrdeśmits gaddi (1), tśchetrdeśmits gaddus (2), tśchetrdeśmits gaddus (3), t§chettri=deßmitts ghaddi (1), t§chettrus=deßmitts ghaddus (1)- četrdesmits / četrasdesmit(i)s naktis (9) tśchetrdeśmits naktis (2), tśchetrdeśmits naktis (1), t§chettras de§śmitts nacktis (1), t§chettras=deßmittis nacktis (2), t§chettras=deßmitts.. nacktis (1), t§chettras=deßmitz nacktis (1), t§chettrasdeßmittz nacktis (1) la. četri + desmit(s) četri, četras, cet(e)r(e)desmit(s), cetrsdesmits