A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Levi, Levis

Levi, Levis (14) s. m. npers. Leui (2), Levi (2), Lewi (7), Lewis (2), Lewja (1)Levijs (arī Levī); JDThas tös Bhernes Leui mhe§ys / vnde tirys kha Sziddrabe / vnde tad the tham Kungam barrybe vpperre ne§§ys / exkan tai§nibe / vnde tham Kungam labbe pattix / tas Barribe vppers Juda vnd Jeru§alem / kha paprexke vnd noylge gaddems. EvEp1587, 21013. Un wiņśch śezzen eedams red§eja to Lewi * Alweja Dehlu/ pee Muitas śeh§cham/ un śazzija us to: Eij man pakkaļ: Un tas augścham zehlees gahje wiņņam pakkaļ. JT1685 Mk 2:2. cilts Levi (3) czilltu Levi (1), zilts Lewi (2)Levi pēcnācēji; levīti, viena no 12 izraēliešu ciltīm; VD, JDWings gir Aaron śawu Brahli no to pa§śchu Czilltu Levi arridrid§an paauxtenayis / vnd tam lieds ißred§eyees. Manc1631_Syr, 60213. No tahs Zilts Simeaņa: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Lewi: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts J§aśchar diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. JT1685 Atk 7:7. < vc. Leui, Levi Levats, Levijs