A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Ķezarija

Ķezarija (4) s. f. nloc. Ķe§aria^ (1), Ķe§ariju (2), Ķe§ariu (1)Cēzareja (arī Cezareja); pilsēta JDUn kad wiņśch pee teem wairak ne ka deśmits Deenas bij pawaddijis/ nahze wiņśch uhs Ķe§ariju/ un ohtra^ Deena^ us to Śohda=Krehślu śehdedams/ pawehleja wiņśch to Pahwilu atwe§t. JT1685 Apd 25:25. < vc. Cesarea Kezarija