A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 čet(e)r(as)padesmit(s)

čet(e)r(as)padesmit(s) (9) num. card. tśchetr padeśmits (2), tśchetrpadeśmits (3), t§chetrpadeśmits (1), t§chetterpadeßmett (1), t§chettras=padeßmitt (1), t§chettrepaddeßmitteems (1)vierzehen/ t§chetterpadeßmett. Manc1638_L, 194B11. četrpadsmitEs pa§ie§tu weenu Czillwäku eek§chan CHri§to preek§ch t§chettrepaddeßmitteems ghaddeems / gir tas eek§chan Mee§śas biyis.. Manc1631_LVM, 5910. Tad nu wiśśee śchee Augumee/ no Abrahama lihd§ Dawidam/ irr tśchetr padeśmits Augumi: un no Dawida lihd§ tai Aisweśchanai uhs Babiloni/ tśchetrpadeśmits Augumi: un no thas Aisweśchanas uhs Babiloni lihd§ Kri§tum tśchetr padeśmits Augumi. JT1685 Mt 1:1. - četrpadesmits / četrepadesmiti gadi (4) tśchetrpadeśmits gaddeem (3), t§chettrepaddeßmitteems ghaddeems (1) la. četri + pa + desmit(s) četri, četras, ceterpadesmit