A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nebēdnieks, nebēdniece

nebēdnieks, nebēdniece (40) s. grehku=nebehdneekeem  (1), nebehdneeki (2), nebehdneeks (2), nhebedneex (1), nhebehdneekeem (1), nhebehdneekeems (1), nhebehdneekems (1), nhebehdneeki (10), nhebehdneeko (1), nhebehdneeku (1), nhebehdneekus (2), nhebehdneex (15), nhebehdneeze (1), nhebehdnex (1)frech/ verwegen/ muhtwillig/ patt=ghallwis/ nhebehdneex. Manc1638_L, 64B9. fahrl䧧ig/ nhebehdneex. Manc1638_L, 111B10. Waghalß/ Trackghallwis/ nhebehdneex. Manc1638_L, 199B12. Nebehdneeks, besbehdis, Ein wagehalß ein sicherer, ruchloßer, freveler mensch. Fuer1650_70_1ms, 351. Nebehdneeks, besbehdis. ein Waaghalß. ein sicherer. Ruchloser, freweler Mensch. Fuer1650_70_2ms, 614. 1. pārgalvīgs; neprātīgs; nepaklausīgs cilvēksKad kahtz Prahtiex kahdu labbu Mahzibu d§ird / tad taß to teitz / vnd (Gr. §e ad adponit.) to vsjämmahs / bett kad kahtz Nhebedneex to d§ird / tad ta tam nhepatiek / vnd mätt to attpackaļļ. Manc1631_Syr, 55415. Jo tur irr arrid§an daud§ Nebehdneeki/ kas weltigas Leetas runna/ un kas to Prahtu peewiļļ/ wiśswairak tee no tahs Apgrai§iśchanas. JT1685 Tit 1:1. 2. nekrietns, ļauns cilvēksKaß rahms gir taß dabbu Eepreezena§channu no Kunghu / bett weens Nhebehdneex pa§uhdena śöw pa§§chu. Manc1637_Sal, 3623. Kaß noticka Winjam zauru Nackti / kad tee Nhebehdneeki winju ar Duhrehm śitta / ka winja Atztinjas tick §illas / und wiß Waigs ka ar Puhtehm apmätahts §tahweja. Manc1654_LP3, 5113. la. nebēdāt nebēdāt, nebēdniecība