A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cīkstēties

cīkstēties (15) v. refl. cziextahß (1), cziexteyahß (1), ziextahs (1), ziextejahß (1), ziexteyahß (1), zihk§tahs (2), zihk§tatees (1), zihk§tedamees (3), zihk§tees (1), zihk§tejahs (1), zihk§tejas (1), zihk§tohs (1)cīkstēties, cīnītiesTas by brieni§kis Karr§ch / Kad Nahwe vnd d§iewiba cziexteyahß.. Manc1631_LGL, 27612. Zihk§tees to labbu Zihk§teśchanu tahs Tizzibas/ śagrahb to muh§chigu D§ihwośchanu/ pee ka tu arrid§an aizinahts eśśi/ un apleezinajis labbu Leezibu preekśch daud§ Leezineekeem. JT1685 1Tim 6:6. cīstēt 'cīnīties' (ar k iespraudumu) cīkstīties, cīkstēt 1