A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Kaiva, Kaivas

Kaiva, Kaivas (39) s. m. npers. Caiwa (4), Caiwae (1), Caiwam (1), Caiwas (21), Kaiwas (5), Kaiwaśa (1), Kai~was (1), Ka`iwas (2), Ka`iwa§a (1), Ka`iwa§u (1), Ka`i`wa§a (1)Kajafa; priesteris JDVnd wiß tas Pullx czehlehß auk§cham / vnd śehya JE§um / vnd wedde winju no Caiwa / preek§chan to Śohda=nammu / vnd nodewe winju tam Semmes=śohgam Pontio Pilato / vnd tas by wehl aggre. Manc1631_LVM, 9817. Tad śapulzejahs tee Aug§tee=Pree§teŗee/ un Rak§ta=Mahzitajee un tee Wezzajee §tarp teem Ļaudim tha Aug§ta Pree§teŗa Namma^/ kam Kaiwas Wahrds bija. JT1685 Mt 26. < vc. Caiphas (arī Kaiphas)