A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nederēt

nederēt (3) v. nederr (2), nederrami (1)nederēt, būt nederīgam..winsch nederr leeti, tas nekam leeti. nederr. Er tuht keinem kein gutes. Fuer1650_70_1ms, 1246. Bet es luhd§u Deewu/ ka juhs neneeka ļaunu darrat/ neka mehs derrami leekamees/ bet ka jums tas Labbums irr ja darra/ un mehs itt ka nederrami eśśam. JT1685 2Kor 13:13. nederēt lieti; lieti nederēt (2) leeti.. nederr (1), nederr leeti (1)būt nekam nederīgam..winsch nederr leeti, tas nekam leeti. nederr. Er tuht keinem kein gutes. Fuer1650_70_1ms, 1246–7. la. derēt nederība, nederīgs, nederīga