A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nastiņa, nastiņš

nastiņa, nastiņš (6) s. dem. na§ting (1), na§tinims (1), na§tinohß (1), na§tiņa (1), na§tiņu (1), naßtiņohß (1)Bürdlein/ Na§tiņa. Manc1638_L, 43B3. 1. nastiņa..ßackrayeth pirmacke to nickme Sale kopan / vnde ßeneth to exkan na§tinims ka ta §addetczenata thope. EvEp1587, 4214. Un kad Pahwils kahdu Schaggaro Na§tiņu bija śakrahjis/ un pee Ugguni likke/ isgahje weena Ohd§e no ta Kar§tuma/ un aptinnahs apkahrt wiņņa Rohku. JT1685 Apd 28:28. 2. pārn. apgrūtinājums; rūpes, raizesMan Juhg ir śald weegl' na§ting ar / Kas to neß ar patzeetig Gharr / Tas ißbägks Elles Śohdieb.. LGL1685_V5, 17910. la. nasta nasta