A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jordane

Jordane (35) s. f. nloc. Jordan (20), Jordane (4), Jordaneh (1), Jordanes (9), Jordani (1)Jordāna (arī Jardāna), upe..touwes Loudes J§rael ßou§e tur czour weddis / vnd ar tho / Scho Ma§ga§chenne / touwe{tnowe} §weete Chru§tibe / eßimoys / Vnd zour tho Chru§tibe touwe myle Dhele / muße Kunge Je§u{Jhe§u} Chri§ti / to Jordan vnde wue§§e Vdenne / par wene §weete Apßlick§chenne / vnde baggatige Noma§ga§chenne tos Greekes / §weetis vnde e§tadis. Ench1586, H4B9. To gir taß mums §kaidre paradiyis / Ar Siemehm und ar Wahrdeem :/: Ta Tähwa Ballxnis tappa §kannige / Turr patt py Jordanes d§irrdähts / Winņs śatziya / taß gir mans myļais Dähls / Py kattru man labbs prahts gir / To ghribbu es jums pawehleht / Ka jums buhß to parei§e klau§śiet / Und darriet pehtz winņa Mahzibu. LGL1685_V5, 11917. < vc. Jordan Jardana, Jardane, Jardans, Jardaņupe, Jordans