A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jardaņupe

Jardaņupe (1) s. f. nloc. Jardang=uppes (1)Jardāna (arī Jordāna), upeKRi§tus muhśu Kungs pee Jardang=Uppes nahze/ Pehz śawa Tehwa Prahta :/: No Śwehta Jahņa likkahs kri§titees/ Śawu Darbu in Ammatu peepildiht.. LGL1685_K1, 796. < vc. Jordan Jardana, Jardane, Jardans, Jordane, Jordans