A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jardane

Jardane (4) s. f. nloc. Jardanes (4)Jardāna (arī Jordāna), upeUN wiņśch zehlehs tur augścham/ un nahze uhs tahm Rohbe§chahm/ thas Juddo=Semmes/ gaŗŗam ohtras Jardanes puśśes; un tee Ļaudis nahze atkal kohpa^ pee wiņņu/ un wiņśch ta`/ ka wiņśch eeraddis bij mahzija tohs atkal. JT1685 Mk 10:10. < vc. Jordan Jardana, Jardans, Jardaņupe, Jordane, Jordans