A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cir(v)is, cirvs

cir(v)is, cirvs (28) s. m. zirris (2), zirrwa=kahtz (1), zirrwa=peetz (1), zirrwi (9), zirrwis (8), zirrwiß (1), zirwa (1), zirwa=kahts (1), zirwis (2), zirws (1)Beil/ Zirrwis. Manc1638_L, 30A21. Axt/ Zirrwiß. Manc1638_L, 26B11. ein Beil/ Zirrwis. Manc1638_PhL, 30119. ein Beil/ Zirrwis. Manc1638_PhL, 36027. Zirris, zirritis, it: Zirws, eine Axt. beil, it: eine flitte. Fuer1650_70_1ms, 3136. Zirris, Zirritis, it. Zirws. ein Axt, beil, it. eine flitte. Fuer1650_70_2ms, 54812. cirvisJ. Śaimneex/ dohd Zirrwi. A. Wai beß Zirrwi vs Zeļļu §taigha? Manc1638_L, 438B17–18. Tas Zirwis irr jaw arrid§an teem Kohkeem pee Śakni peelikts/ tapehz ikkatrs Kohks/ kas labbus Augļus ne neśs/ tohp nozir§ts/ un Ugguni^ eeme§ts. JT1685 Lk 3:3. : liet. kirvis 'cirvis' cirītis