A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Izaaks

Izaaks (48) s. m. npers. J§aac (14), J§aaca (3), J§aacam (1), J§aacs (5), J§aacu (3), J§aaka (1), J§aaks (2), J§aaku (1), J§aa~ku (1), J§a`a`ka (10), J§a`a`kam (1), J§a`a`ks (3), J§a`a`ku (3)Īzaks (arī Īzāks); VD, JDBeth es ßack yums / doudtce nätczys / no tho au§trumme / vnd no tho wackare pu§§e / vnd ar Abraham vnd J§aac / vnd Jacob / exkan debe§§e wal§tibe §hedees. EvEp1587, 3820. Un wiņśch dewe tam to Derribu tahs Apgrai§iśchanas: un ta` d§imme tam tas J§a`a`ks: un tappe apgrai§ihts a§tota^ Deena^: un tam J§a`a`kam (d§imme) Jehkabs/ un Jehkabam tee diwipadeśmit Wezzo=Tehwi. JT1685 Apd 7:7. Dievs Izaaka (7) Deewa J§aaca (1), Deews .. J§a`a`ka (1), Deews J§a`a`ka (3), Deewu .. J§aac (1), Deewu J§a`a`ka (1)Jahve, izraēliešu dievsTee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham J§aac und Jacob taß pa=lieds teem nheneeka. Manc1654_LP2, 1117. Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba? Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews bet tho D§ihwo. JT1685 Mt 22:22. < vc. Jsaac Izaks, Īzaks