A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cisa

cisa (11) s. f. czi§śu (1), zisśa (1), ziśśahm (2), ziśśa^ (1), ziśśu (1), zi§śahm (1), zi§śas (2), zi§śu (1), zi§§ahm (1)Stroh im Bett/ Zi§śas. Manc1638_L, 33A4. Stroh oder Hew im Bette/ Zi§śas. Manc1638_PhL, 34410. Zisśa. Streu. Fuer1650_70_2ms, 5502. 1. cisas, guļasvieta no salmiem vai sienaVs śawu Ghulltu jeb czi§śu / Warru no §chennenes nobraukt. Manc1631_LGL, 3887. Kad ta Śauliht' usmoh§tahs/ Śawu Śpihdum rahda/ Zeļļohs ir es Kahjiņahs Darru/ kas ja§trahda: Wiņņai atkal no=eijoht/ kad ta no§uhd wiśśa/ Es nod§eedajs Deewa Gohd/ Lezzu śawa^ Ziśśa^. LGL1685_K1, 1263. 2. salmiZisśa. Streu. Fuer1650_70_2ms, 5502. EEkśch tumśchas Kuhts/ ak! Brihnums leels/ Gull pliks tas §kaidrajs Deewa Dehls/ Us zeetahm Ziśśahm trinnahs: Ak baggats Deews! LGL1685_K1, 1828. : liet. kìsti (kìsa, kìsė) 'klāt (labību, linus) uz ārdiem žāvēšanai' cisiņas